Tarieven

Contributie

Op één locatieBeide locaties
7 t/m 14 jaar€20,- per maand€23,- per maand
15 jaar en ouder€30,- per maand€35,- per maand

Voorwaarden

  • Bij aangaan van de verbintenis als contribuant wordt een kwartaalovereenkomst gesloten.
  • Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden, uiterlijk één maand voor de ingang van een nieuwe kwartaalovereenkomst.
  • De bijdrage is telkenmale op de eerste van de nieuwe maand bij vooruitbetaling verschuldigd.
  • De contributie kan jaarlijks worden verhoogd met circa 5% volgens economische richtlijnen.
  • Het bestuur is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel de toegang tot het gebouw waarin de sportschool hun activiteiten organiseert te ontzeggen.
  • Het bestuur is niet aansprakelijk voor de vermissing, verduistering, diefstal, schade, ongevallen, ziekten, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers.
  • Trainingen vinden niet plaats tijdens algemene feestdagen, tussen kerst en nieuwjaar en de gebruikelijke schoolvakanties, zonder dat zal leiden tot contributie vermindering of teruggave.
jessetilro.nl © Copyright Stichting Dainitji, 2011-2020