Doelgroep: 7-11 jaar

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. Aikibudo appelleert aan alle ontwikkelingsgebieden, te weten de:

  • Lichamelijke ontwikkelingen
  • Cognitieve of verstandelijke ontwikkelingen
  • Sociaal-affectieve ontwikkelingen

De wijze waarop “Aikibudo voor de jeugd“ aangeboden wordt garandeert respect voor de ontwikkeling van ieder kind. Hoewel onze maatschappij bijzonder prestatiegericht is, is niet ieder kind prestatiegericht. De afwezigheid van wedstrijden bij het Aikibudo is dan ook voor vele kinderen een bevrijdend gevoel. Grenzen opzoeken hoort uiteraard bij het normale opgroeien en dat is dan ook wat wij doen. Op en leuke en gecontroleerde wijze grenzen opzoeken en leren.

Stichting Dainitji biedt plaats aan alle kinderen en onderscheid zich sterk van andere sportscholen door haar visie en de kwaliteit van begeleiding van de kinderen.

Doelgroep: 11-15 jaar

Tijdens de puberteit verplaatst de interesse van de jongere naar de grotere buitenwereld, vindt de zogenaamde groeispurt plaats en staat het zoeken naar de psychologische identiteit centraal.

Aikido is een uitstekend voertuig om niet alleen de motorische vaardigheden te trainen. Aikido heeft als "Vredeskunst" over de hele wereld de diensten bewezen. Door met elkaar Aikido te trainen wordt ook gewerkt aan cognitieve en sociaal-affectieve ontwikkelingsaspecten. Stichting Dainitji is trots op een grote groep jongeren die wekelijks met enthousiasme deelnemen aan de trainingen Aikido voor de jeugd.

Doelgroep: 15+

Aikido is technisch geen eenvoudige krijgskunst. De beginnende Aikidoka zal eerder zaken moeten afleren dan aanleren. Dit gaat niet helemaal op wanneer iemand al eerder met Aikido in aanraking is geweest.

Vaak is geleerd vanuit kracht en vanuit de grove motoriek te bewegen. Aikido is echter een verfijnde en doordachte krijgskunst die net zoveel vraagt van de mentale ontwikkeling als de fysieke ontwikkeling.

De grootste uitdaging is te leren anticiperen op de tegenstander en de (fysieke en mentale) agressie om te buigen in een door de Aikidoka gecontroleerde situatie. Hier zit vaak bij het leerproces het ego in de weg. Het anticiperen op (komende) acties van de tegenstander lukt over het algemeen het best wanneer wij in staat zijn het ego los te laten. Wanneer het eigen ego, het willen overwinnen of het aangaan van het conflict de overhand zou laten nemen, zijn wij in stress en verdedigingsituaties niet meer in staat adequaat te reageren. Het reageren vanuit onze ontvankelijkheid, flexibiliteit en ontspannenheid is dan verdwenen.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen wij in staat worden geacht het Aikido, zoals bedoeld door de grondlegger Morihei Ueshiba, in het geheel aan te leren. Het is niet meer nodig een aangepaste vorm van Aikido aan te bieden, zoals dit bij het Aikido voor de jeugd gebeurt. Is het nog zo dat bij Aikido voor de jeugd (7 - 15 jaar) volgens de zogenaamde deelmethode les wordt gegeven; vanaf 16 jaar (16 - "100" jaar) wordt volgens de totaal methode lesgegeven. Het enige dat nog specifieke aandacht vergt is de manier waarop iedere Aikidoka omgaat met het eerder genoemde leren loslaten.

jessetilro.nl © Copyright Stichting Dainitji, 2011-2020