Geschiedenis

Met een nog maar net in de brievenbus ontvangen folder van Sportschool Tromp ging in 1985 Erwin Niedeveld naar een sportzaaltjein Numansdorp. Van 'even kijken' was geen sprake. De leraar spoorde aan een trainingspak te halen en gewoon lekker mee te doen. Na diep in de kasten gezocht te hebben, kwam waarachtig een oude Gi (trainingspak) met vergeelde Obi (band) te voorschijn. Gewapend zonder enige kennis en een wat onwennig voelend 'trainingspak' werd de eerste training gevolgd onder leiding van Teun Tromp (8e dan judo, 7e dan karate, 6e dan Aikibudo, ...)

Na deze eerste les zouden er nog vele volgen. Week in week uit, jaar in uit jaar uit, en tijdens vele trainingstages groeide het enthousiasme voor de krijgskunst Aikido, die ook wel 'Vredeskunst' wordt genoemd. In 2000 nam Erwin Niedeveld de lessen in Numansdorp van Sportschool Tromp over.

Ook nu geeft hij nog steeds les in de Hoekse Waard (ZH) en enthousiasmeert hij jong en oud deel te nemen aan een "Leven Lang Aikido". Daarnaast verzorgt hij al sinds 1995 trainingen voor een verscheidendheid van doelgroepen. Onder andere Koninklijke Marechaussee, Politie, Ministerie van Justitie, onderwijs- en hulpverleningsinstellingen hebben dankbaar gebruik gemaakt van zijn expertise. Budo, de weg van de krijger, is inmiddels niet meer weg te denken uit het leven van vele mensen.

Dainitji of Dainichi?

Een vijftal jaar voor de oprichting van Stichting Dainitji las Erwin het boek van de befaamde Japanse 'zwaardvechter' Miyamoto Musashi. Na het lezen van een passage halverwege het boek over de Boeddhistische monnik Takuan Soho bleef de naam Dainichi in het hoofd achter, echter de betekenis was onduidelijk... Na enig speurwerk vond hij met hulp van de Boeddhistische monnik Zeshin van der Plas in de Soto-Zen-Boeddhistische tempel Suiren-Ji te Leiden de dieperliggende betekenis van Dainichi....

De leringen van Takuan Soho, Dainichi Nyorai, Zeshin van der Plas en zijn zoektocht naar het Aikibudo hebben zijn eigen ontwikkelproces in de richting van persoonlijk Aikibudo-schap geholpen. Uit respect voor deze lessen heeft hij besloten de naam van Dainichi Nyorai toe te kennen aan de stichting.

Dainichi of liever “Dainitji” staat voor hem voor.... “Zuiverheid en wijsheid”. Stichting Dainitji een ideële stichting met als doel de fysieke en mentale weerbaarheid van geïnteresseerden te verbeteren.

jessetilro.nl © Copyright Stichting Dainitji, 2011-2020